Geweest bij

Zondvloed nu (foto Cigdem Yuksel/Bijbels Museum)

Zondvloed nu

Zondvloed nu

Over de hele wereld komen verhalen voor over een alles vernietigende watermassa: de zondvloed. Met de tentoonstelling Zondvloed nu lieten negen fotografen zich inspireren door dit oeroude en universele verhaal. Welke betekenis heeft het verhaal van de zondvloed anno nu?

Zondvloed en de actualiteit

De fotografen, zowel opkomend als gevestigd, gingen voor het Bijbels Museum met deze vraag aan de slag en verbeeldden hun visie op het zondvloedverhaal. Het resultaat: divers werk met als rode draad reflectie en maatschappijkritiek. Behalve dat zij de vloed als dreiging zien, is er bij de fotografen ook ruimte voor hoop.

Deelnemende fotografen: Monique Eller, Bruno van den Elshout, Ingemar Jorijn Mulder, Anaïs López, Cigdem Yuksel, Ilvy  Njiokiktjien, Erik van Bemmel, Martijn Fabrie en Stephanie Nypels.

zondvloed nu kleurig beeld met water en kleuren

Van Oetnapisjtim tot de Ark van Noach

Verhalen over de totale vernietiging van de wereld zijn van alle tijden, en komen voor in vele culturen en religies. De fotografen hebben zich mede laten inspireren door zeven verhalenvertellers uit de christelijke, joodse en islamitische tradities: Enis Odaci, Maarten Zweers, Marianne van Praag, Mariska van Beusichem, Nuweira Youskine en Rienk Lanooy en Rikko Voorberg.

De zondvloed wordt voor het eerst vermeld in het Mesopotamische Gilgamesj epos (ca. 1200 v. Chr.) waarin Oetnapisjtim samen met zijn gezin, hun vee en talloze andere dieren en zaden van gewassen de zondvloed overleeft.

Het bekendste verhaal over de zondvloed is het verhaal van Noach uit het eerste Bijbelboek Genesis. God straft de mensen voor hun slechtheid en het leiden van een verderfelijk leven met een allesvernietigende vloed. Noach krijgt de opdracht van God om een ark te bouwen om zijn gezin en van ieder diersoort één of zeven paar van deze zondvloed te redden. God sluit vervolgens een verbond dat er nooit meer een zondvloed zou komen. De regenboog dient als teken van dit verbond.

Activiteiten

Als onderdeel van de tentoonstelling organiseerden de fotografen activiteiten zoals workshops, lezingen en bijeenkomsten. Meer hierover in onze Agenda.

Meer over Zondvloed nu
Kom meer te weten over Zondvloed nu via onze pagina op You Tube. Je vindt er allerlei filmpjes, waarin fotografen en andere betrokkenen bij het project vertellen over hun rol daarin.