Nalaten aan het Bijbels Museum

Tentoonstelling NIEUWE AARDE: 12 visioenen in de Westerkerk Amsterdam (2020).

Nalaten aan het Bijbels Museum

Misschien overweegt u Nalaten aan het Bijbels Museum? Het museum is voor een deel afhankelijk van persoonlijke giften. Elke gift wordt enorm op prijs gesteld en stelt ons in staat onze missie te vervullen.

Persoonlijke wensen

Nalaten aan een museum is een zeer persoonlijke keuze, waarbij we u graag zo goed mogelijk helpen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neemt u dan vooral contact met ons op. We kunnen samen met u onderzoeken op welke wijze u wilt nalaten. U kunt het Bijbels Museum bijvoorbeeld benoemen als erfgenaam of ons een legaat nalaten. We bespreken de mogelijkheden graag met u. U kunt een wens tot contact kenbaar maken via onze contactpersoon legaten, Marjolein Marreveld.

Belangrijke informatie voor de notaris

Stichting Bijbels Museum is door de belastingdienst aangewezen als Culturele ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling). ANBI instellingen als het Bijbels Museum zijn vrijgesteld van schenkings- en successierechten. Uw schenking komt dus geheel ten goede aan het Bijbels Museum. Kijk voor meer informatie op www.ANBI.nl.

Stichting Bijbels Museum
IBAN NL31 INBG 0003 1863 00
KvK  41199211
Nieuwe Herengracht 18
1018 DP Amsterdam

Uw steun maakt het verschil

Het Bijbels Museum is voor zijn exploitatie en voortbestaan afhankelijk van vrije en periodieke giften. Door ons te steunen helpt u ons onze missie voort te zetten. Uw steun maakt het verschil.

Er zijn verschillende manieren van nalaten.

Erfgenaam
U geeft het Bijbels Museum geheel of deels recht op uw nalatenschap.

Legaat
U laat een vastgesteld bedrag of percentage van uw erfenis na aan het Bijbels Museum.

We vertellen u er graag meer over.

U kunt ook eerst onze folder downloaden of een papieren exemplaar aanvragen via de bovenin de pagina genoemde contactpersoon.

Bezielende kracht

Het Bijbels Museum deelt voor deze tijd relevante verhalen rond bezinning en bezieling met een zo groot mogelijk publiek. Verhalen die met zingeving te maken hebben en inspireren. We doen dat met tentoonstellingen die altijd een relatie hebben met de Bijbel; met een Bijbelverhaal of een bijbels thema. Vaak raken ze aan het gedachtengoed van meerdere religies tegelijk. Wij bieden bezinning, bezieling en inspiratie. We geloven in de bezielende kracht van kunst en nodigen geregeld kunstenaars uit om nieuw werk voor ons te maken, nieuw werk, gebaseerd op eeuwenoude verhalen.

Het Bijbels Museum presenteert zijn tentoonstellingen bij  partnerlocaties in heel Nederland, in musea, monumentale kerken en publieke gebouwen. Vaak laagdrempelig en gratis toegankelijk, binnen en buiten de Randstad. Zo willen we met onze exposities mensen in het hart raken, zachtmoedig confronteren, inspireren en bemoedigen. En Bijbelse verhalen doorvertellen aan wie wel en aan wie niet gelooft.