Geweest bij

Zonde

De Bijbel kent vele verhalen waarin de mens ongehoorzaam is aan God. De gevolgen daarvan zijn verschrikkelijk: verdrijving uit het Paradijs, de Zondvloed, vernietiging van Sodom en Gomorra, broedermoord, om er enkelen op de te noemen. Die ongehoorzaamheid wordt Zonde genoemd en kent vele gedaanten die in een schat aan verhalen aan ons zijn overgeleverd.

In de eerste eeuwen na Christus werd veel nagedacht en geschreven over de wil van God en het menselijk handelen. In de zesde eeuw heeft Paus Gregordius de Grote een lijst met zeven hoofdzonden opgesteld: LUST, HOOGMOED, WOEDE, GULZIGHEID, AFGUNST, LUIHEID EN HEBZUCHT. Volgens de Paus zijn het deze zeven zonden die een verzoening met God in de weg staan.

Wat betekenden deze zonden nu (2015) nog?

Zonde in het Bijbels Museum

De hoofdzonden hebben in de religieuze en kunstgeschiedenis geleid tot verschillende interpretaties. Tijdens het presentatiereeks Zonde hebben zeven jonge Amsterdamse kunstenaars gereflecteerd op één van de zeven hoofdzonden. 

In de Bijbelzaal in het Cromhouthuis werden gedurende de gehele periode met historische prenten en een schilderij aspecten van het begrip zonde in de Bijbel toegelicht. De zeven hoofdzonden werden historisch toegelicht met per maand een prent van Pieter Breughel. Deze prenten dienden in hun eigen tijd ook als waarschuwing en als basis voor dialoog en beschouwing. De Breughelprent werd per maand aangevuld met prenten uit de eigen collectie met afbeeldingen van Bijbelse verhalen die in verband werden gebracht met een hoofdzonde. Uit de collectie van Bezinningscentrum De Stal op de Kaag in Hoofddorp werd elke keer een bronzen beeld getoond van Paul Gomez die de Hoofdzonden zeer expliciet heeft verbeeld. In mei 2016 werd de historische opstelling afgebouwd, en werden de door de jonge kunstenaars gemaakte kunstwerken een maand lang opgesteld in de Bijbelzaal van het Bijbels Museum.