Waar zijn Eva en Sara?

Eva en Sara onvindbaar?

English? Click here

Als jij ook Eva en Sara niet kunt vinden in de Infographics van Karen Sawrey, ben je niet de enige. Ze staan niet in de afbeeldingen die in de tentoonstelling Eva, Sara en Hanna. Vrouwen van de wereld zijn opgenomen, maar natuurlijk wel in haar boek The Infographic Bible. We vroegen Karen of ze ons kon uitleggen hoe ze aan de Infographics heeft gewerkt, en hoe het komt dat Eva en Sara ontbreken in de lijst ‘Invloedrijke vrouwen in het Oude Testament.’

Karen Sawrey: ‘Eva, Hanna en Sara zijn alle drie ontzettend belangrijke vrouwen in de Bijbel. Zij komen dan ook alle drie voor in mijn boek. Eva komt al voor op pagina 32-33, omdat ze een essentiële rol speelt in de schepping. En Sara is zó belangrijk dat zij is opgenomen in de lijst ‘Meest genoemde figuren in het Oude Testament’, op pagina 36-37.

Met de twee pagina’s over de meest invloedrijke vrouwen uit het Oude en Nieuwe Testament, heb ik ook een licht op vrouwen willen werpen die niet erg bekend zijn of in de Bijbel niet met naam genoemd worden, en ervoor willen zorgen dat zij tóch in mijn boek terecht zouden komen.’

Invloedrijke vrouwen in het Oude Testament (uitsnede) – Infographic door Karen Sawrey

Voor God is iedereen gelijk

‘Ik vond het heel belangrijk om te laten zien dat God vrouwen ziet en eert, dat hun verhaal, hun stem en hun bijdrage een noodzakelijk deel uit maakt van Gods plan om al het nieuwe in het leven te roepen. Voor God is iedereen gelijk. Dat zie ik in de Bijbel. Ik wilde daarom graag zo veel mogelijk vrouwen in beeld brengen. Ik hoop dat de twee pagina’s die zijn opgenomen in de tentoonstelling mensen nieuwsgierig maakt en hen aanzet om te praten over wie het meest van invloed is op henzelf. Om na te denken over andere vrouwen in de Bijbel waarvan het verhaal lijkt op hun eigen verhaal.

Hoewel ik de auteur ben van het boek, heb ik er voor gekozen er niet alleen aan te werken, maar er andere ideeën en meningen in op te nemen. Ik ben ondersteund door veel mensen met zeer verschillende achtergronden, die samen met mij onderzoek hebben gedaan en data hebben verzameld. Daarna heb ik die data geanalyseerd en gevisualiseerd in de Infographics. Voor de twee pagina’s over de ‘meest invloedrijke vrouwen uit de Bijbel’ heb ik samengewerkt met dr. Ruth Bancewicz. Zij is een vooraanstaand wetenschapper die ik gevraagd heb de namen van de vrouwen aan te leveren die de meeste invloed op haar hebben gehad. Ik vond het mooi om door die bijdragen van anderen te zorgen voor meerstemmigheid in het boek..’

Het boek De Infographic Bijbel. Het woord van God in een nieuwe dimensie van Karen Sawrey is te bestellen bij KokBoekencentrum via deze link (39,99 euro).