Sint Jorislezing door Kathleen Ferrier

7 oktober 2023: Sint Jorislezing door Kathleen Ferrier

Op zaterdag 7 oktober 2023 om 15.00 uur verzorgt Kathleen Ferrier de Sint-Jorislezing in de Sint Joriskerk in Amersfoort. Jaarlijks organiseert het Capittel van Sint Joris deze lezing over een actueel thema. Gastspreker Drs. K.G. (Kathleen) Ferrier, bestuurder en voormalig CDA-politica, legt in haar lezing de link van het slavernijverleden naar het heden als basis voor een gedeelde visie op de toekomst. Ook gaat zij in haar lezing in op wat het verleden ons leert over onze democratische rechtstaat, wat haar bedreigt en wat haar kan versterken.

Van 1 juli 2023 tot 1 juli 2024 wordt in het hele Koninkrijk der Nederland tijdens een speciaal herdenkingsjaar extra aandacht besteed aan het slavernijverleden. Het slavernijverleden is een zeer pijnlijk, maar belangrijk en tot voor kort onderbelicht onderdeel van onze geschiedenis. Het is een verleden dat de maatschappij zoals we die nu kennen heeft gevormd. Het is daarom een geschiedenis van ons allemaal. Het herdenkingsjaar biedt de gelegenheid om bewustwording te creëren en dialogen met en door inwoners te starten over slavernij. En over de gevolgen en de erfenis ervan die tot op de dag van vandaag voortduurt.

De toegang tot de lezing is gratis en reserveren is niet nodig. Na afloop van de lezing is er gelegenheid tot ontmoeting en bezichtigen van de expositie Zie mij. De Bijbel in foto’s van het Bijbels Museum.

Locatie en tijd

Datum: zaterdag 7 oktober
Locatie: Sint Joriskerk, Hof 1, 3811 CJ Amersfoort
Tijd: 15.00 – 17.00 uur. Inloop start om 14.30 uur

Kathleen Ferrier

Kathleen Ferrier is voorzitter van de Nederlandse Unesco Commissie en deskundige op het gebied van internationale samenwerking, mensenrechten en diversiteit. Zij is verbonden als docent aan diverse universiteiten en betrokken bij initiatieven, gericht op versterking van democratie. Ferrier adviseerde de gemeente Amsterdam over de komst van een nationaal slavernijmuseum. Zij was tien jaar lang Tweede Kamerlid voor het CDA met als portefeuilles onder meer internationale samenwerking, onderwijs, gezondheidszorg en sociale zaken.