Resonantie: een goed museum laat je natrillen

Tentoonstelling Tijd en Eeuwigheid. Poëzie in beeld en woord in de Kloosterkerk Den Haag (foto Bijbels Museum)

Resonantie

Afgelopen zaterdag publiceerde NRC een boeiend stuk van Ko van ’t Hek en Berber Meindertsma over resonantie in de kunsten en ‘een goed museum’. Het omschrijft wonderwel wat het Bijbels Museum doet en (wil) bereiken, altijd, met al onze tentoonstellingen en activiteiten. Laat je inspireren!

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/10/07/een-goed-museum-laat-je-natrillen-a4144458

Resonatie levert ook tentoonstelling van Bijbels Museum met groot roze paneel links en papieren waterval rechts in klooster van Buitenlaats Doornburgh
Tentoonstelling EXODUS (2023) in Buitenplaats Doornburgh (foto Lize Kraan)

Resonantie buiten het museum

Resonantie (Latijnresonare, weerklinken) is een natuurkundig verschijnsel dat voorkomt bij trillingen. Een trillend voorwerp kan een ander voorwerp in trilling brengen, doordat de trillingen via een tussenstof worden doorgegeven. Als dit andere voorwerp in het ritme van de oorspronkelijke trillingen gaat meetrillen, wordt dat verschijnsel resonantie genoemd. Roept een kunstwerk herkenning of een goed gevoel bij je op, benoemt men het soms als resonantie.

Resonantie ontstaat als een systeem wordt aangestoten met een frequentie die gelijk is aan een van de eigenfrequenties. Zelfs als de aanstoting zeer gering is, zal het object sterk gaan trillen. Buiten de resonantiefrequenties zal het systeem slechts weinig trillen. Tijdens resonantie is de amplitude van de trilling binnen de eigenfrequentie veel groter dan binnen de overige frequenties.