Gezicht van de Amstelhoven: Ida

Vrouw met kort haar staat voor gebouw

‘Van huis uit heb ik meegekregen dat je niet alleen voor jezelf leeft.’

Ida Overdijk (Nieuw Wij en Bijbels Museum)

Ida Overdijk is binnen de Amstelhoven zowel betrokken bij Nieuw Wij als het Bijbels Museum. Online journalistiek platform Nieuw Wij wil bijdragen aan een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt: ‘De missie is om verschillen te verbinden, juist onze verschillen maken het samenleven interessant.’ Ida is voorzitter van het stichtingsbestuur. Ze werkt mee aan fondsenwerving en was eerder hoofdredacteur van Nieuwwij.nl.
Het Bijbels Museum is een nomadisch, reizend museum dat vooral met hedendaagse kunst tentoonstellingen maakt rond Bijbelse verhalen, vaak verbreed naar andere religies en stromingen. Het wil mensen inspireren, zorgen voor bezinning en bezieling, voor wie wel en voor wie niet gelooft. Ida is voorzitter van de Raad van Toezicht. De RvT houdt toezicht op alle aspecten van de organisatie; inhoudelijk, organisatorisch en financieel. Ook fungeert de RvT als sparringpartner van de directeur.

Bijbels Museum en Nieuw Wij

‘Met het Bijbels Museum en Nieuw Wij combineer ik twee passies die bij mij horen’. Vanuit Nieuw Wij speelt het maatschappelijk engagement en het zoeken naar een goede manier om met elkaar samen te leven een belangrijke rol. Bij het Bijbels Museum wordt Ida geïnspireerd door de kunst en de verbeelding. Zij vindt dat we beide hard nodig hebben. ‘In nieuwsmedia stuit je dagelijks op afschuwelijke beelden. En natuurlijk moeten we die onder ogen zien. Maar van filmmaker Wim Wenders leerde ik dat je mensen ook andere beelden moet laten zien, van schoonheid en troost, zodat ze hun geloof in het leven terugvinden. In mijn werk als eindredacteur bij televisie heeft Wenders mij daartoe altijd geïnspireerd’.

Naar elkaar omkijken

Ida heeft veel maatschappelijk geëngageerde programma’s en series gemaakt. ‘Misschien help je mensen daarmee niet direct. Ik denk wel dat je daarmee bewustwording creëert zodat kijkers zich kunnen identificeren. De ander is een mens zoals jij. In plaats van alleen te berichten over ‘vluchtelingenstromen’, kun je kiezen voor persoonlijke verhalen. Daarmee kantel je de heersende beeldvorming over vluchtelingen als de ander.’
Het is belangrijk dat we aandacht schenken aan anderen, en hem of haar behandelen als onze gelijke. ‘Van huis uit heb ik meegekregen dat je niet alleen voor jezelf leeft. Je kunt altijd iets voor een ander doen, hoe klein ook.’ Zo zag Ida eens een vrouw op straat bedelen. Ida raakte met haar in gesprek en ontdekte dat de vrouw gevlucht was. ‘Waar het om gaat is dat je contact hebt, en die ander echt even ziet en je realiseert dat jij daar ook had kunnen zitten.’

Religie

De christelijke traditie heeft in Ida’s leven altijd een belangrijke rol gespeeld. Ze is opgegroeid in een open hervormd gezin met een vader, een broer en een overgrootvader die dominee waren. Haar keuze om theologie te studeren omschrijft zij als ‘een virus waartegen ik niet resistent was’.
De Bijbel is voor haar een inspirerend boek dat telkens opnieuw geïnterpreteerd moet worden. ‘Je kunt er geen kant en klare leefregels voor nu uithalen. Maar de grondtoon is essentieel voor haar: ‘”deze wereld omgekeerd”, gerechtigheid en compassie voor allen en alles wat leeft.’

Gezicht van de Amstelhoven

Het Bijbels Museum houdt kantoor in de Corvershof, onderdeel van de Amstelhoven. Het museum maakt om de drie maanden een presentatie met en voor de mensen van de Amstelhoven in de (alleen voor medewerkers toegankelijke) kas en plaatst het verhaal en de foto van de medewerker als online feuilleton op deze website.

De foto’s voor Gezicht van de Amstelhoven zijn gemaakt door Rosemijn Broekhuizen.