Vrienden van het Bijbels Museum

Vrienden van het Bijbels Museum helpen ons tentoonstellingen maken rond Bijbels thema’s en verhalen, voor wie wel en voor wie niet gelooft. Ruim 6.000 vrienden houden het museum in stand. Ze hebben gratis toegang tot onze tentoonstellingen en ontvangen regelmatig nieuwsbrieven en uitnodigingen voor speciale ontvangsten. 

Ben je enthousiast over onze tentoonstellingen, geloof je net als wij in een koers van bezinning en bezieling? Van er voor elkaar zijn, naar elkaar luisteren en echt kijken? Wil je deel uitmaken van de Vrienden van het Bijbels Museum en ook bijdragen, eenmalig of vaker?

Meld je hier aan en bepaal zelf hoe vaak je doneert.

Eerst meer weten? Lees hieronder over belastingvrij schenken en onze ANBI-status. Alvast heel hartelijk dank! 

Add me (uit Zie mij. De Bijbel in foto’s – foto Caroline Waltman)