Vacature

Beeld uit de tentoonstelling Dit is mijn verhaal (foto P. Bosboom)

Lid Raad van Toezicht gezocht

Het Bijbels Museum zoekt ter uitbreiding van de Raad van Toezicht

een bevlogen TOEZICHTHOUDER – kennisgebied cultuur

Raad van Toezicht
Het Bijbels Museum onderschrijft en hanteert de principes neergelegd in de Governance Code Cultuur, Code diversiteit en inclusiviteit, en de Fair Practice Code. De Raad van Toezicht is werkgever van de directeur-bestuurder en houdt toezicht op het bestuur en de uitvoering van het beleid. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf tot zeven personen die affiniteit hebben met de missie van de stichting. De leden hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid en daarbij specifieke kwaliteiten en aandachtsgebieden.

De Raad van Toezicht wordt voorgezeten door theoloog Prof. dr. Manuela Kalsky. Verder is in de raad expertise aanwezig op het gebied van ondernemerschap, juridische zaken en financiën. Voor het nieuw te werven lid wordt kennis van cultuurbeleid en programmering gevraagd.

Algemene profieleisen

 • affiniteit met de Bijbel en/of met religies en zingeving in brede zin;
 • inhoudelijke kennis en deskundigheid van of affiniteit met de relevante terreinen als genoemd in de algemene profielschets;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de directie met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om het beleid van het Bijbels Museum en het functioneren van de directie te toetsen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als het Bijbels Museum stellen;
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door de directie voorgelegde aangelegenheden;
 • voldoende beschikbaarheid.

Specifieke profieleisen

Ter uitbreiding van de Raad van Toezicht zoekt het museum per juni 2021 een toezichthouder met:

 • kennis van cultuurbeleid en programmering;
 • een breed netwerk dat complementair is aan dat van de zittende toezichthouders;
 • bij voorkeur enige bestuurlijke ervaring.

De toezichthouder onderschrijft de koers van het museum, en is bereid om daaraan bij te dragen met zijn/haar creativiteit, expertise en netwerk, als toezichthouder en ambassadeur van het museum. Gezien de samenstelling van de huidige Raad van Toezicht zoekt de raad een professional met een bi-culturele achtergrond.

Tijdsbesteding
Vergaderingen vinden minimaal 4 x per jaar plaats op het kantoor van het Bijbels Museum in het centrum van Amsterdam. De toezichthouder zal worden uitgenodigd voor alle openingen en activiteiten van het museum, die op verschillende plekken in het land plaatsvinden. Aanwezigheid bij een of enkele activiteiten per jaar is uiteraard gewenst, doch niet verplicht. De functie is onbezoldigd.

Informatie en reageren
De werving wordt begeleid door binoq atana. Voor vragen kunt u contact opnemen met Richtje Sybesma, directeur van binoq atana, via 020 5141380 of per mail via info@binoq.nl.

Belangstellenden kunnen hun CV en motivatie voor 30 april 2021 mailen naar binoq atana, via info@binoq.nl o.v.v. sollicitatie RvT Bijbels Museum.