Symposion: mooie dag

Symposion De mens als kruispunt

Het symposion De mens als kruispunt tussen tijd en eeuwigheid, zondag 17 oktober 2021 in Bilthoven, georganiseerd door stichting Rozenkruis i.s.m. het Bijbels Museum, was uitverkocht. Bijna 200 mensen genoten van inspirerende voordrachten van o.a. Marjolijn van Heemstra, Hugo van Hooreweghe en Elly Nooy. Carla Bos en Wendy Rijken verzorgden prachtige intermezzi met hun harpen. Voor en na de lunch (uitstekend verzorgd door de vrijwilligers van stichting Rozenkruis) werd er gewandeld over het prachtige landgoed Renova.

Hieronder een kleine foto-impressie.

achteraanzicht van luisterend publiek tijdens symposion
harpistenduo speelt tijdens symposion
zwarte man spreekt
tuin van landgoed
man en vrouw in gesprek op podium tijdens een symposion
manshoge tentoonstellingspanelen staand in ruimte

Tijd en verandering

Als mens zijn we onderhevig aan tijd en verandering. We weten er alles van. Maar in de universele wijsheid wordt ons voorgehouden dat wij het eeuwige leven kunnen ‘winnen’. Wat wordt daarmee bedoeld? In de Bijbel en in andere Heilige boeken en geschriften uit alle tijden en culturen wordt de weg van sterfelijkheid naar eeuwigheid in verhalen, gedichten en gelijkenissen verbeeld, overgedragen en daarmee voorbereid.
Filosofen uit de oudheid ontwikkelden er ideeën en theorieën over die nog steeds doorwerken. We zien het beeld oprijzen van de mens als ‘kruispunt’ tussen tijd en eeuwigheid. Herkennen we hierin onszelf of het leven? Kunnen we er iets voor doen of juist laten? Moeten we wachten op iets dat in de toekomst komen gaat, of vinden we de eeuwigheid in het hier en nu?

De dag werd geleid door Carolien Croon, directeur van het Bijbels Museum. Aanleiding van de dag was de tentoonstelling Tijd en Eeuwigheid van het Bijbels Museum.