Symposion De mens als kruispunt

Bloemlezing (detail, 2020, Annita Smit – foto Anja Loepa)

Stichting Rozenkruis organiseert op 17 oktober 2021 samen met het Bijbels Museum een symposion op landgoed Renova te Bilthoven.

Sprekers en dichters

Gershwin Bonevacia – dichter, schrijver en spoken word artiest. Sinds maart 2019 is hij stadsdichter van Amsterdam.
Sjon Groen – studeerde ooit theologie en is gegrepen door de ‘gesluierde’ verhalen in de Bijbel, met name de evangeliën.
Marjolijn van Heemstra – dichter, theatermaker, journalist en auteur van het onlangs verschenen boek In lichtjaren heeft niemand haast. Een zoektocht naar meer ruimte in ons leven.
Hugo van Hooreweghe – theoloog & Jung-expert
Elly Nooyen – het taoïstisch perspectief

Het harpisten-duo Carla Bos en Wendy Rijken verzorgt muzikale intermezzi.

Als mens zijn we onderhevig aan tijd en verandering. We weten er alles van. Maar in de universele wijsheid wordt ons voorgehouden dat wij het eeuwige leven kunnen ‘winnen’. Wat wordt daarmee bedoeld? In de Bijbel en in andere Heilige boeken en geschriften uit alle tijden en culturen wordt de weg van sterfelijkheid naar eeuwigheid in verhalen, gedichten en gelijkenissen verbeeld, overgedragen en daarmee voorbereid.
Filosofen uit de oudheid ontwikkelden er ideeën en theorieën over die nog steeds doorwerken. We zien het beeld oprijzen van de mens als ‘kruispunt’ tussen tijd en eeuwigheid. Herkennen we hierin onszelf of het leven? Kunnen we er iets voor doen of juist laten? Moeten we wachten op iets dat in de toekomst komen gaat, of vinden we de eeuwigheid in het hier en nu?

De dag zal worden geleid door Carolien Croon, directeur van het Bijbels Museum. Aanleiding van de dag is de tentoonstelling Tijd en Eeuwigheid. Poëzie in beeld en woord van het Bijbels Museum. Musici verklanken de inspiratie die in de verschillende voordrachten aanwezig is.

EXTRA INSPIRATIE

Beluister hier een interview met Carolien Croon op Hello Radio over de mens op het kruispunt tussen tijd en eeuwigheid.

PRAKTISCHE INFORMATIE

PROGRAMMA Inloop: 9.30 uur. Het programma start om 10.00 en sluit om 15.00 uur met thee en wat lekkers. Tussendoor wordt een vegetarische lunch geserveerd en is er gelegenheid voor een wandeling over het landgoed en een bezoek aan de boekwinkel.

LOCATIE Landgoed Renova – Maartensdijkseweg 1 – Bilthoven (gratis parkeren), Telefoon 035-6668241.
KOSTEN €50, inclusief vegetarische lunch, studenten betalen €15. AANMELDEN via stichtingrozenkruis.nl of per telefoon: 023-5186185 én door €50 over te maken op rekening NL35 ABNA 0592 8688 77, t.n.v. Stichting Rozenkruis te Haarlem, o.v.v. Symposion oktober 2021, en uw naam.