Musea onmisbaar

Tentoonstelling Exodus (foto Lize Kraan)

Musea onmisbaar

In aanloop naar Museumweek 2024 deed de Museumvereniging een onderzoek onder het Nederlandse publiek naar de maatschappelijke impact van musea. Uit de resultaten blijkt dat 73% van de Nederlanders musea als onmisbaar ervaart en 85% van mening is dat musea van en voor ons allemaal zijn. Daarnaast vindt 70% het goed dat de overheid structureel meebetaalt aan musea.

Vera Carasso, directeur van de Museumvereniging: “Het is prachtig om te zien dat mensen zich echt verbonden voelen met musea en ze zelfs als onmisbaar ervaren. Dat 85% van de mensen vindt dat musea van en voor ons allemaal zijn, is een steun in de rug voor iedereen die betrokken is bij onze sector. Musea staan tenslotte midden in de samenleving en vervullen, zeker op lokaal niveau, een belangrijke sociale rol.”

Grote waarde voor de omgeving

7 op de 10 Nederlanders hebben een museum in hun directe omgeving. Ruim de helft van de ondervraagden ervaart dat de aanwezigheid van een museum belangrijk is voor de identiteit van hun leefomgeving en vinden dat musea bijdragen aan de welvaart van de regio en het land. Daarnaast is 65% trots op de rijkheid aan musea in Nederland. “Cultuur zit verspreid door het hele land, in iedere regio en draagt bij aan de lokale economische bedrijvigheid. Als een belangrijk onderdeel van de Nederlandse infrastructuur, zijn musea als geen ander in staat om hieraan bij te dragen. Dat moeten we koesteren en we moeten er in blíjven investeren, zodat musea toegankelijk zijn voor een breed publiek”, aldus Carasso.

Reisbereidheid en betaalbaarheid

Naast de waardering voor musea in hun eigen omgeving, laten mensen die het afgelopen jaar naar een museum zijn geweest, ook een grote reisbereidheid zien. Meer dan 60% geeft aan dat minimaal de helft van hun bezoeken meer dan een uur reizen was. Voor mensen die het afgelopen jaar geen museum hebben bezocht, is de toegangsprijs de voornaamste reden om niet te gaan. De ondervraagden geven hierbij aan dat ze een belangrijke rol voor de overheid zien in het toegankelijk houden van musea. 70% van de respondenten vindt het goed dat de overheid structureel financieel bijdraagt aan musea.

Bron: bericht van Museumvereniging