Janneke Stegeman: Pasen

Janneke Stegeman (1980) is bijbelwetenschapper en interesseert zich voor bevrijdingstheologie en Indecent Theology. Janneke is een van de oprichters van het Genootschap voor Onbetamelijke Theologie (GeNOT).

In het kader van de tentoonstelling Kees de Kort|Ikonen maakte Janneke – vanuit huis in verband met de covid19-lockdown – voor haar Verhaal op Zaal vanuit huis een korte video: De betekenis van Pasen. 

Van juni 2016 tot september 2017 was Janneke Stegeman Theoloog des Vaderlands. In juli 2017 verscheen bij uitgeverij Van Gennep Heb Je Hem Weer, 24 preken voor sceptici en andere gelovigen, waarin ze op zoek gaat naar verrassende hoeken en gaten in de bijbel, om met nieuwe, speelse lezingen te voorschijn te komen. In september 2017 verscheen Alles Moet Anders. Bevrijdingstheologie voor Witte Nederlanders. Voor de tentoonstelling Dit is mijn verhaal interviewde ze 18 jonge christenen over een verhaal uit de bijbel dat een sleutelrol speelde in hun leven. Janneke is publiek theoloog en werkt bij Mensen met een Missie