Het Bijbels Museum in Friesland

Voor het eerst produceert het Bijbels Museum een tentoonstelling in Friesland. Zie mij. De Bijbel in foto’s is daar van 22 juni t/m 22 september in de Groate Kerk in Sint Jacobiparochie te zien.

Zie mij. De Bijbel in foto’s

Zie mij bestaat uit foto’s van beeldend kunstenaar Caroline Waltman. Zij fotografeerde in zestien verschillende landen, binnen en buiten Europa. Met haar foto’s biedt Waltman een frisse blik op de eeuwenoude verhalen uit de Bijbel. In de tentoonstelling koppelt Waltman haar beelden van stillevens, portretten, landschappen en actiefoto’s aan Bijbelverzen, die in zes talen – ook het Fries – te lezen zijn. Dankzij deze vertalingen, maar ook vanwege de culturele verscheidenheid van Waltmans werk, is de tentoonstelling Zie mij. De Bijbel in foto’s toegankelijk voor een breed en cultureel divers publiek.

De foto van een rode lucht is te zien bij het BIibels Museum op bezoek in Friesland
Foto’s Caroline Waltman

De Groate Kerk

De Groate Kerk is eigendom van Stichting Alde Fryske Tsjerken. De Stichting heeft ten doel het herstel en de instandhouding van uit historisch oogpunt belangwekkende kerkgebouwen met aan- en toebehoren in de provincie Fryslân en het wekken van publieke belangstelling voor dergelijke gebouwen. Met haar opvallende gele kleur is de Groate Kerk in Sint Jacobiparochie een echte blikvanger in het dorp en landschap. Inmiddels is de kerk omgedoopt tot Kultureel Sintrum De Groate Kerk, waar concerten, cd-opnames en exposities plaatsvinden.

Openingstijden

De Groate Kerk in Sint Jacobiparochie is geopend vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00-17.00 uur. Zie Mij. De Bijbel in foto’s is te zien tot en met 22 september 2024.