Governance

Raad van Toezicht Bijbels Museum, v.l.n.r. Babette, Linda Nooitmeer*, Manuela, Gerard, Kees en Natascha (foto Rosemijn Broekhuizen)

Toezicht en gedragscode

Het Bijbels Museum heeft een directeur/bestuurder, aangesteld door en rapporterend aan een Raad van Toezicht.

Directeur/bestuurder
Drs. C.F. (Carolien) Croon

Raad van Toezicht
Prof. Dr. M. (Manuela) Kalsky, voorzitter
Mr. B.P. (Babette) Aalberts, lid
Mevr. S. (Sanne) ten Brink, lid
Mr. G. E. (Gerard) Endedijk, lid
Dhr. K.A. (Kees) Mylanus, lid
Mevr. N. (Natascha) Slagtand, lid
* Linda Nooitmeer had zitting in de RvT tot 1 april 2023. Sanne ten Brink is op 1 januari 2023 toegetreden en staat niet op de foto.

Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Het Bijbels Museum onderschrijft en volgt de volgende codes:
Governance Code Cultuur
Code Diversiteit en Inclusie
Fair Practice Code Cultuur
Ethische Code voor Musea

Vertrouwenspersoon

Het Bijbels Museum heeft een vertrouwenspersoon benoemd die beschikbaar is voor werknemers, vrijwilligers, stagiairs en inhuurkrachten van het museum. De vertrouwenspersoon werkt op basis van de door de Raad van Toezicht vastgestelde Regeling melding ongewenste omgangsvormen, die je hier kunt downloaden. Wil je een melding doen aan de vertrouwenspersoon, dan kan dat via vertrouwenspersoon@bijbelsmuseum.nl.