Governance

Het Bijbels Museum heeft een directeur/bestuurder, aangesteld door en rapporterend aan een Raad van Toezicht.

Directeur/bestuurder
Drs. C.F. (Carolien) Croon

Raad van Toezicht
Prof. Dr. M. (Manuela) Kalsky, voorzitter
Mr. B.P. (Babette) Aalberts, lid
Mr. G. E. (Gerard) Endedijk, 
Dhr. K.A. (Kees) Mylanus, lid
Mevr. L.I. (Linda) Nooitmeer, lid

Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Het Bijbels Museum onderschrijft en volgt de volgende codes:
Governance Code Cultuur
Code Diversiteit en Inclusie
Fair Practice Code Cultuur