Steun Ons

Word vriend van het Bijbels Museum

Het Bijbels Museum is voor zijn exploitatie en voortbestaan voor een groot deel afhankelijk van vrije en periodieke schenkingen. Bijna 8.000 donateurs houden het museum mede in stand. Het voortbestaan van het Bijbels Museum is ondenkbaar zonder bijdragen van deze betrokken vrienden. Wij danken hen voor hun steun!

Vrienden worden minimaal tweemaal per jaar via een brief bijgepraat over het reilen en zeilen van het museum. Ook zijn zij (minimaal) een maal per jaar van harte uitgenodigd voor een exclusieve ontvangst bij een van onze tentoonstellingen. Voor meer informatie over de donateursdag 2019, zie onderaan deze pagina.

Persoonlijk advies

Voor meer informatie over donateur worden, bestaande donateurschappen of persoonlijk advies kunt u contact opnemen met Marjolein Marreveld.
E: donateurs@bijbelsmuseum.nl
T: 020 6242 436

Rekeningnummer

Het IBAN bankrekeningnummer voor schenkingen is NL31INGB0003186300 ten name van Stichting Bijbels Museum

Adreswijziging

Als u een adreswijziging wilt doorgeven gelieve dat te doen via donateurs@bijbelsmuseum.nl. Vermeld hierbij s.v.p. uw naam, oude en nieuwe adres en (indien bekend) uw relatienummer.

Donateursdag 2019                            

De donateursdag van maandag 16 december 2019 begon om 11.00 uur met een ontvangst met koffie en iets lekkers. Daarna praatte Carolien Croon de aanwezigen bij over de stand van zaken in het museum, en de plannen voor 2020. Bij het ochtendgedeelte was voorzitter Sijbolt Noorda aanwezig.

Na de lunch vonden er verschillende activiteiten plaats waaraan in kleinere groepen werd deelgenomen, zoals een rondleiding langs de tentoonstelling KEES DE KORT | IKONEN door Liesbeth van Es, conservator van het Ikonenmuseum Kampen, en een presentatie van de Vrije Universiteit door theoloog prof. dr. August den Hollander, conservator oude boeken en handschriften Willemien van Dijk en archivaris Hans Seijlhouwer. De Vrije Universiteit neemt de collectie religieuze boeken over van het Bijbels Museum alsmede het historische en bedrijfsarchief. De drie collega’s vertelden waarom de collectie van het Bijbels Museum zo’n goede aanvulling vormt op die van de Vrije Universiteit, en over de manier waarop zij de collectie en het archief van het Bijbels Museum zullen ontsluiten voor onderzoek, onderwijs en presentaties.
 

Meld je aan voor de nieuwsbrief