Steun Ons

Word donateur van het Bijbels Museum

Het Bijbels Museum is voor zijn exploitatie en voortbestaan voor een groot deel afhankelijk van vrije en periodieke schenkingen. Meer dan 8.000 donateurs houden het museum mede in stand. Het voortbestaan van het Bijbels Museum is ondenkbaar zonder bijdragen van betrokkenen. Wij danken de donateurs voor hun steun!

Persoonlijk advies

Voor meer informatie over donateur worden, bestaande donateurschappen of persoonlijk advies neem je contact op met Nanine van Smoorenburg.
E: donateurs@bijbelsmuseum.nl
T: 020 6242 436

Rekeningnummer

Het IBAN bankrekeningnummer voor schenkingen is NL31INGB0003186300 ten name van Stichting Bijbels Museum

Adreswijziging

Als u een adreswijziging wilt doorgeven kan je dat doen via donateurs@bijbelsmuseum.nl. Vermeld hierbij s.v.p. uw naam, je oude adres, uw nieuwe adres en (indien bekend) je relatienummer.

Meld je aan voor de nieuwsbrief