Over het museum

Het Bijbels Museum wil voor deze tijd relevante verhalen delen met een zo groot mogelijk publiek. Verhalen die met zingeving te maken hebben en mensen inspireren. We doen dat met reizende tentoonstellingen en activiteiten die we zelf of met coproducenten cureren. 

We presenteren ons werk op verschillende plekken in het land samen met partners; in musea, in monumentale kerken en in publieke gebouwen bijvoorbeeld. De tentoonstellingen hebben altijd een relatie met de Bijbel; met een bijbelverhaal of een bijbels thema. Vaak raken ze aan het gedachtengoed van meerdere religies tegelijk. We nodigen geregeld kunstenaars uit om nieuw werk voor ons te maken. Met onze exposities willen we de bezoeker in het hart raken, zachtmoedig confronteren, inspireren en bemoedigen.

Tijdelijke tentoonstellingen

Wat is de betekenis van de Bijbel anno nu? In wisselende exposities geven jonge kunstenaars, ontwerpers en verhalenvertellers een antwoord op deze vraag. Een overzicht van de huidige tentoonstellingen en locaties vind je in ons programma.

Collectie

Het Bijbels Museum heeft zijn collectie overgedragen aan een groot aantal musea en andere erfgoedinstellingen. Voor meer informatie over dit grote ontzamel- en herbestemmingsproject, klik hier. De Van Santenbijbel is in bruikleen gegeven aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Het museum in het Cromhouthuis is gesloten. Het kantoor van het Bijbels Museum is sinds 1 juli 2020 gevestigd in de Protestantse Diaconie aan de Nieuwe Herengracht in Amsterdam. 

 

Kaart uit de Van Santen Bijbel
Bijbels Museum Detail Model van de Tempelberg
Egyptische Voorwerpen

Groot deel van Schoutenkabinet overgedragen aan Rijksmuseum het Catharijneconvent

In het Schoutenkabinet stond de collectie opgesteld die door dominee Leendert Schouten (1828-1905) was verzameld. In 1852 legde hij met zijn beroemde model van de tabernakel de grondslag van het Bijbels Museum. Voor deze maquette maakte dominee Schouten zoveel mogelijk gebruik van materialen die in de Bijbel worden genoemd. Zo zijn de dekkleden vervaardigd van geitenhaar dat hij speciaal uit Syrië liet overkomen en is de boekrol van de priester echt perkament. De maquette werd omringd door unieke voorwerpen uit zijn collectie, waaronder een Egyptische mummie van een jonge vrouw. Het merendeel van het Schoutenkabinet is overgegaan naar Rijksmuseum het Catharijneconvent en het Rijksmuseum van Oudheden. 

Beeld uit de tentoonstelling Zondvloed nu.

Meld je aan voor de nieuwsbrief