Over de organisatie

Missie en doelstellingen

Missie: Het Bijbels Museum geeft inzicht in de invloed van de bijbel op de westerse cultuur in het verleden en heden en draagt daarmee bij aan onze samenleving en de rol daarin van de godsdiensten. Het museum doet dit door middel van uitwisseling van kennis en ervaring in samenwerking met anderen vanuit de bijzondere locatie van het monumentale Cromhouthuis aan de Herengracht te Amsterdam.

Doelstelling: De statutaire doelstelling van het Bijbels Museum is om in een museale context inzicht te geven in de geschiedenis, achtergrond, inhoud en invloed van de bijbel op de Nederlandse cultuur.

Bijbels Museum Model van de Tempelberg

Bestuur

Dr. Sijbolt Noorda, Voorzitter
Dhr. Duco Stadig, Penningmeester
Mr. Babette Aalberts
Mw. drs. Cathelijne Broers
Mr. Gerard Endedijk
Prof. dr. Manuela Kalsky


Beloningsbeleid van het bestuur

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Beloningsbeleid directie en medewerkers

De vaststelling van het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden zijn contractueel vastgelegd met directie en individuele medewerkers en de werkgever (Stichting Bijbels Museum).

Jaarverslagen

Hieronder kunt u de jaarverslagen van het Bijbels Museum bekijken.

Bestuurs- en activiteitenverslag 2018
Financieel jaarverslag 2018

Bestuurs- en activiteitenverslag 2017
Financieel jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Financieel jaarverslag 2015

Trap Cromhouthuis

De statutaire naam het Bijbels Museum is Stichting Bijbels Museum. 

KvK: 41199211 t.n.v. Stichting Bijbels Museum RSIN: 3559907

Meld je aan voor de nieuwsbrief