Nu bij

Altijd online

Open Call EXODUS

1 sept - 15 nov 2022

Kunstenaars, doe mee!

Het Bijbels Museum en Buitenplaats Doornburgh nodigen kunstenaars uit deel te nemen aan de Open Call EXODUS. Inzenden kan van 1 sept – 15 nov 2022 via de speciale website www.exodus.nu. Uiteindelijk mondt deze Open Call uit in een tentoonstelling in Buitenplaats Doornburgh vlakbij Utrecht in het voorjaar van 2023. EXODUS biedt veel raakvlakken met urgente maatschappelijke thema’s zoals je land ontvluchten, slavernij en bevrijding, leiderschap en vertrouwen. Daarnaast biedt EXODUS raakvlakken met spirituele thema’s. In brede zin verwijzen we naar de verzameling verhalen over Mozes die zijn volk uit de slavernij van Egypte leidt, uit Bijbel, Thora en Koran. Oude verhalen met universele zeggingskracht en inspiratie.

Online én groepstentoonstelling

De ingezonden (ontwerpen voor) kunstwerken worden beoordeeld door een curerende commissie onder leiding van Yuki Kho. De commissie beoordeelt de kunstwerken op basis van artistieke kwaliteit, verbeeldings- en zeggingskracht, vakmatige uitvoering en op het vermogen om een breed publiek te inspireren. 

Zestig kunstwerken worden via www.exodus.nu getoond als EXODUS, de online tentoonstelling. Een selectie daaruit van 24 werken, is vanaf 24 maart 2023 een half jaar lang te zien in EXODUS. Op weg naar bevrijding, de groepstentoonstelling in Buitenplaats Doornburgh in de buurt van Utrecht.

Meer weten, je laten inspireren?

De kloostertuin van Buitenplaats Doornburgh
Expositiezaal in Buitenplaats Doornburgh (foto Ronald Tilleman)

Het Bijbels Museum biedt naast de reizende tentoonstellingen online ook podcasts en mini-tentoonstellingen.

Luister bijvoorbeeld naar Verhalen van Hoop: christelijke jongeren vertellen over een bijbelverhaal dat hen hielp bij een moeilijk moment in hun leven. Veel inspiratie toegewenst!

Verhalen van Hoop

Lees meer over onze gastlocatie