Toekomst collecties

Het Bijbels Museum vaart een nieuwe koers. Het maakt tentoonstellingen met een inhoudelijke link naar de Bijbel met nieuwe, in opdracht gemaakte kunst en/of bruiklenen. De tentoonstellingen zijn op verschillende locaties in het land te zien; in middelgrote musea, in monumentale kerken en in publieke gebouwen. Doel is om op deze manier een groter en breder publiek te bereiken, en om de investeringen in de tentoonstellingen op meer plekken in het land te laten renderen. Deze koers werpt vruchten af; er is belangstelling voor bij (locatie-)partners, publiek en media.

Herplaatsen en herbestemmen collectie
Het goed zorgen voor een museale collectie kost veel menskracht en middelen. Deze zijn in het Bijbels Museum beperkt. In het licht van de nieuwe koers, is het niet meer noodzakelijk dat het Bijbels Museum zelf een eigen collectie beheert en onderhoudt. Het bestuur van het Bijbels Museum heeft dan ook besloten om de collectie te gaan herplaatsen bij andere erfgoedinstellingen, of – indien en voor zover er binnen de erfgoedsector geen belangstelling voor bestaat - deze buiten de erfgoedsector te herbestemmen.

Transparant, verantwoord en zorgvuldig
Het herplaatsen en herbestemmen van de objecten en deelcollecties van het Bijbels Museum geschiedt volgens de Leidraad Afstoten Museale Objecten (LAMO). Alle objecten en ensembles die worden afgestoten, worden gepubliceerd op de zogenoemde afstotingsdatabase, waar ze twee maanden zichtbaar zijn. Collectie beherende instellingen, namelijk: musea, archieven en bibliotheken kunnen op grond van deze meldingen aangeven dat zij belangstelling hebben voor een specifiek object, meerdere objecten of een ensemble. Ook kunnen geregistreerde musea melding maken van beschermwaardigheid. Na de publicatietermijn van twee maanden zijn er drie mogelijke scenario’s: er is belangstelling van één collectie beherende instelling die voldoet aan de criteria zoals vermeld in de gunningscriteria, er is belangstelling van meerdere collectie beherende instellingen die aan de criteria voldoen of er is geen belangstelling van collectie beherende instellingen. Bij belangstelling van meerdere instellingen weegt het Bijbels Museum de argumentaties van de instellingen. Besluit tot gunning zal plaatsvinden op basis van de op de website van het Bijbels Museum gepubliceerde gunningscriteria. Indien er geen belangstelling voor het object of het ensemble is getoond en het object of ensemble niet als beschermwaardig is aangemerkt, dan zal het Bijbels Museum het object of ensemble herbestemmen buiten de erfgoedsector. Dat kan betekenen: schenken, verkopen of in het uiterste geval vernietigen.

Gunning
Collectie beherende instellingen die belangstelling hebben voor een object, meerdere objecten of een ensemble worden verzocht dat ons te laten weten. Voor de gunningscriteria gelieve hier te klikken. Ook andere belangstellenden kunnen zich melden. Collectie beherende instellingen hebben volgens de LAMO en volgens de gunningscriteria voorrang boven andere belangstellenden. Pas na sluitingstermijn van de publicatie op de Afstotingsdatabase reageert het Bijbels Museum op eventuele belangstelling voor herplaatsing of herbestemming.

Kunstenaars
Bent u vervaardiger van één van de aangeboden objecten en wilt u weten waar uw kunstwerk terecht gaat komen? Wij zien uw bericht graag tegemoet. Na sluitingstermijn van de periode op de Afstotingsdatabase reageren we op uw bericht.

Donateurs en schenkers
Het Bijbels Museum heeft in voorgaande fase getracht donateurs en schenkers van objecten te bereiken en is in de veronderstelling dat zij hierin zorgvuldig heeft gehandeld conform de richtlijnen in de LAMO. Mocht u hier vragen over hebben dan zien wij uw graag bericht tegemoet.

Vervolg
Werken die niet als beschermwaardig zijn aangemerkt en die niet worden herplaatst binnen een collectie beherende instelling, worden herbestemd conform de richtlijnen in de LAMO. Het Bijbels Museum houdt van ieder object of ensemble bij waar het terecht komt.

Reactie
Reageren kan aan projectleider Kathy Marchand van het Bijbels Museum, via het mailadres k.marchand@bijbelsmuseum.nl.

Meld je aan voor de nieuwsbrief